பாடல் – 06

பிறர்தன்னைப் பேணுங்கால் நாணலும் பேணார்
திறன்வேறு கூறிற் பொறையும் – அறவினையைக்
காரண்மை போல வொழுகுதலும் இம்மூன்றும்
ஊராண்மை யென்னுஞ் செருக்கு.

(பொருள்) :

பிறர் – மற்றவர், தன்னை பேணுங்கால் – தன்னை விரும்பி மேன்மைப்படுத்துமிடத்து, நாணலும் – நாணுதலும், பேணார் – விரும்பாதவராய், திறன் – தகுதியை, வேறு கூறின் – வேறுபடச் சொல்லுமிடத்து, பொறையும் – அதனைப் பொறுத்தலும், அறவினையை – உபகாரச் செய்கையை, கார் – மேகம், ஆண்மை போல் – ஆளுதல் போல, ஒழுகுதலும் – (ஆளுதல் செய்து) நடத்தலும், இம்மூன்றும் – இந்த மூன்றும், ஊர் – (பிறர் மேற்பட்டு) செல்லுகின்ற, ஆண்மை என்னும் – ஆண்மை என்கின்ற, செருக்கு – செல்வங்களாம்; (எ-று.)

(கருத்துரை) :

பிறர் ஒருவர் தன்னை உயர்த்திப் பேசும்பொழுது தனக்கு இது தகாது என்று நாணுதலும், தன்னை விரும்பாதவர் தன்னை இகழுமிடத்து வெகுளாமல் பொறுத்தலும், மேகத்தைப் போல் கைம்மாறு கருதாமல் உதவிசெய்தலும் சிறந்த செல்வமாகும்.

பேணுதல் – விரும்புதல், நாணுதல் – கூசுதல், பேணார் : முற்றெச்சம்; பகைவர் என்றலும் ஆம். திறன் – திறம் என்பதின் போலி. ஆண்மை : தொழிற்பெயர். கார் : பாண்பாகு பெயர். அறவினை : பண்புத்தொகை, ஊர் ஆண்மை : வினைத்தொகை. செருக்கு : காரியவாகு பெயர், செல்வம் என்னுங் காரணத்துக் காதலால்.

முன் பக்கம் செல்ல…    தொடரும்

 


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

இலக்கணம்-இலக்கியம்

திரிகடுகம் – மூலமும் விருத்தியுரையும் – 100

பாடல் – 100

பத்திமை சான்ற படையும் பலர்தொகினும்
எத்துணையும் அஞ்சா எயிலரணும் – வைத்தமைந்த
எண்ணின் உலவா விழுநிதியும் இம்மூன்றும்
மண்ணாளும் வேந்தர்க் குறுப்பு.

(இ-ள்.) பத்திமை சான்ற –

 » Read more about: திரிகடுகம் – மூலமும் விருத்தியுரையும் – 100  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

திரிகடுகம் – மூலமும் விருத்தியுரையும் – 99

பாடல் – 99

கற்றாரைக் கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற
பெட்டாங்கு செய்தொழுகும் பேதையும் – முட்டின்றி
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இம்மூவர்
நல்லுலகம் சேரா தவர்.

(இ-ள்.) கற்றாரை –

 » Read more about: திரிகடுகம் – மூலமும் விருத்தியுரையும் – 99  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

திரிகடுகம் – மூலமும் விருத்தியுரையும் – 98

பாடல் – 98

செந்தீ முதல்வர் அறம்நினைந்து வாழ்தலும்
வெஞ்சின வேந்தன் முறைநெறியில் சேர்தலும்
பெண்பால் கொழுநன் வழிச்செலவும் இம்மூன்றும்
திங்கள்மும் மாரிக்கு வித்து.

(இ-ள்.) செந்தீ –

 » Read more about: திரிகடுகம் – மூலமும் விருத்தியுரையும் – 98  »