வணக்கம் நண்பர்களே

– இராம வேல்முருகன்

நாம் சிகையலங்காரம் முகச்சவரம் முகப்பூச்சு வண்ண ஆடைகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவது நம்மை அழகாகக் காட்டுவதற்குத்தான்.

இதுபோலவே ஒரு கவிதைக்கும் அழகு சேர்ப்பதற்காக அதற்கு எதுகை மோனை1 இயைபு போன்றவற்றைச் சேர்த்து எழுதும் போது அக்கவிதை மேலும் அழகு உள்ளதாக இருக்கும்.

இப்போது எதுகை என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம்

எதுகை

இது கவிதைக்கு அழகூட்டும் ஒரு அமைப்பு.
இது இல்லாமலும் கவிதைகள் எழுதலாம் தவறில்லை
இது இருந்தால் கவிதை மேலும் அழகு பெறும்
எழுதும் கவிஞரின் சொல் வளம் கூடும்

இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை எனப்படும்

பத்தரை
சித்திரை
முத்திரை
நித்திரை

இவற்றில் இரண்டாவது எழுத்து’ த் ‘ என வந்துள்ளது. இதுவே எதுகை எனப்படும்

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்

கண்டு
உண்டு
மண்டு
வண்டு

கனவு
நனவு
சினம்
மனம்

கண்ணீர்
தண்ணீர்
மண்ணுலகம்
விண்ணுலகம்

இவை அனைத்திலும் இரண்டாவது எழுத்துகள் ஒன்றாக இருப்பதைக் காணுங்கள்; இதுவே எதுகை

எதுகையிலும் எட்டு வகைகள் உண்டு

அவையாவன

  1. அடி எதுகை
  2. இணை எதுகை
  3. பொழிப்பு எதுகை
  4. ஒருஉ எதுகை
  5. கூழை எதுகை
  6. மேற்கதுவாய் எதுகை
  7. கீழ்க்கதுவாய் எதுகை
  8. முற்றெதுகை

 

  1. அடி எதுகை

பெயருக்குத்தகுந்தாற் போல் ஒரு பாடலின் அனைத்து அடிகளிலும் ஒரே எதுகை அல்லது அடுத்தடுத்த இரண்டு அடிகளில் ஒரே எதுகை பெற்று வருவது அடிஎதுகை எனப்படும்

எடுத்துக்காட்டு

ஆயர் குலக்கொழுந்தே அப்பா பசுக்களை
மேய விடவழைத்த மேன்மையே – நாயக
ஆய கலைகள் அறிந்தவா அண்ணலே
தாயவள் போற்றும் தரம்.

இப்பாடலில்

ஆயர்
மேய
ஆய
தாயவள்

என்று 4 அடிகளிலும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்ததால் அடிஎதுகை ஆயிற்று.

  1. இணை எதுகை

ஒரு அடியின் முதல் இரண்டு சீர்களில் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அது இணை எதுகை எனப்படும்

எடுத்துக்காட்டு

அன்னை என்றும் தெய்வம் ஆவாள்
இன்பம் என்றும் அவளே ஈவாள்
தன்னை என்றும் தேய்த்துச் சிறப்பாள்
நன்மை என்றும் நமக்குத் தருவாள்

இப்பாடலில்

அன்னை என்றும்
இன்பம் என்றும்
தன்னை என்றும்
நன்மை என்றும்

என ஒவ்வொரு இரண்டு சீர்களிலும் இரண்டாவது எழுத்தான ‘ ன்’ வந்துள்ளதைப் பாருங்கள்; இதுவே இணைஎதுகை.மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

அறிமுகம்

வாழ்வி(ய)ல் வசந்தம்!

உள்ளிழுத்து வெளிவரும் – என்
உஷ்ண மூச்சுக் காற்று
இதயத்தின் ரணங்களை
மொழிபெயர்க்கும்!

என் வீட்டு ஜன்னல் கதவு
என் மன ஓலத்தை எதிரொலிக்க
ஒத்தாசை புரியும்!

 » Read more about: வாழ்வி(ய)ல் வசந்தம்!  »

ஆன்மீகம்

வாரியார் படைப்பில், வாழ்வியல் நெறிகள்.

“அன்பால் அறிவால் அகங்குளிரும்
அமுதமொழியால் அனைவரையும்”

தன்பால் ஈர்க்கும் தகைமிகு பேச்சாளர், நல்ல எழுத்தாளர், மூதறிஞர், சித்திரகவி பாடிய கவிஞர், முத்தமிழ் அறிஞர், ஆன்மீகச் செம்மல் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகக்கூடிய வல்லமை பெற்ற வாரியார் சுவாமிகளின் நூல்களைப் படிக்கும் பொழுது தனிப்பெரும் இன்பம் தன்னால் வருவதை நாம் உணர முடியும்.

 » Read more about: வாரியார் படைப்பில், வாழ்வியல் நெறிகள்.  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 20

தொடர் 20

வெண்பா ஆசிரியப்பா இரண்டு பற்றியும் தெரிந்து கொண்ட நாம் அடுத்ததாக கலிப்பாவைக் காண்போம்.

இது 3 ஆவது பாவகை

மாமுன் நிரை
விளமுன் நேர்
காய்முன் நேர் இவை வெண்பா

நேர்முன்நேர்
நிரைமுன் நிரை
நேர் முன் நிரை
நிரை முன் நேர் இவை ஆசிரியப்பா

ஆனால் கலிப்பாவில்

காய்முன் நிரை வரும்
அதாவது கலித்தளை மிகுந்து வரும்
மற்ற தளைகள் குறைந்து வரலாம்
புளிமாங்காய் கருவிளங்காய் அதிகம் வரும்
கனிச்சீர்கள் வாரா
அளவடிகளால் ஆனது

கலிப்பா மற்ற பாக்கள் போல ஒரே உறுப்புகள் கொண்டமையாமல் பல உறுப்புகள் உடையது.

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 20  »