தொடர் 13

அசைபிரித்தீர்களா?

சரிபாருங்கள் இப்போது…

வானிருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
நிலவினிலே – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
வண்ணமெலாம் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
குடியிருக்கும் – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்

வண்டுவந்து – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
தேனெடுக்க – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
வண்ணமலர் நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
பூத்திருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்

தேனிருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
கூட்டினிலே – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
தேன்குடிக்கும்  – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
ஈயிருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்

தென்றலெனும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
காற்றுவேண்டி- நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
அவள்முகத்தில் – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
முத்திருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்

மீனிருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
வதனமதில் – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
மேதினியோ – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
குடியிருக்கும் – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்

மெருகேற்றும் – நிரைநேர்நேர் – புளிமாங்காய்
முகப்பூச்சில் – நிரைநேர்நேர் – புளிமாங்காய்
அழகெல்லாம் – நிரைநேர்நேர் – புளிமாங்காய்
ஒளிந்திருக்கும் – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்

தானிருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
இடத்தினையே – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
தன்மணத்தால் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
வெளிக்காட்டும் – நிரைநேர்நேர் – புளிமாங்காய்

தண்மலரின் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
அழகொளியோ – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
எனைக்கிறுக்காய் – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
மாற்றிடுமே – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்

சரியாக உள்ளதா?

தேமாங்காய் மட்டும் வரவில்லை பாருங்கள். தேமாங்காய் நீங்கள் அசைபிரிக்கும் வந்திருந்தால் அது தவறு. மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

இது வரை பார்த்த சீர்களே பெரும்பாலான மரபு வகைகளை எழுதுவதற்குப் போதுமானதாக இருக்கும் என்றாலும் இப்போது கனிச்சீர்களையும் தெரிந்து கொள்வோம்.

கனிச்சீர்கள்

இதுவும் எளிதுதான்.

காய்ச்சீர்களில் உள்ள நேரசைச்சீர்களை எடுத்துவிட்டு நிரையசைச் சீர்களாக மாற்றிவிட்டால் போதும் அதுவே கனிச்சீராக மாறிவிடும்.

111 தேமாங்காய்
211 புளிமாங்காய்
121 கூவிளங்காய்
221 கருவிளங்காய்

இப்போது இதனை கவனியுங்கள்

112 தேமாங்கனி
212 புளிமாங்கனி
122 கூவிளங்கனி
222 கருவிளங்கனி

இதுவே கனிச்சீர்

ரோசா – இது தேமா
ரோசாமலர் – இது தேமாங்கனி
காதல் – இது தேமா
காதல்மலர் – இது தேமாங்கனி

மலரே – இது புளிமா
மலரேதடி – இது புளிமாங்கனி
களமா – இது புளிமா
களமாடிடு- இது புளிமாங்கனி

தேன்மலர் – இது கூவிளம்
தேன்மலரே – இது கூவிளங்காய்
தேன்மலரிது – இது கூவிளங்கனி
வான்முகில் – இது கூவிளம்
வான்முகிலே- இது கூவிளங்காய்
வான்முகிலெது – இது கூவிளங்கனி

கருமுகில் – இது கருவிளம்
கருமுகிலே – இது கருவிளங்காய்
கருமுகிலினில் – இது கருவிளங்கனி
விழிமலர் – இது கருவிளம்
விழிமலரே – இது கருவிளங்காய்
விழிமலரிலே – இது கருவிளங்கனி

வாய்பாடு

நேர்நேர்நிரை – தேமாங்கனி
நிரைநேர்நிரை – புளிமாங்கனி
நேர்நிரைநிரை – கூவிளங்கனி
நிரைநிரைநிரை – கருவிளங்கனி

இப்போது

ஈரசை மற்றும் மூவசைச் சீர்களை நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன்.


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

இலக்கணம்-இலக்கியம்

தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம்

தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் புத்தகம் பற்றி ஒரு பார்வை...

ஒரு புகழாரத்தைத் தனிப் புத்தமாக பதிக்க வேண்டுமென்றால் அதன் தரம் எப்படி இருக்கும்? இப்படித்தான் இருக்கும் என்கிறது இந்தத் தொகுப்பு. தித்திப்பே திரண்டு வந்து சொற்களுக்குள் புகுந்து கொண்ட திகட்டாத இனிப்பு.நாவூறும் பாக்களின் நற்கோர்வை காரணம் அதன் சொற்கோவை.

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம்  »

மரபுக் கவிதை

தம்பி… 9

வாழ்வாயே மகிழ்வாக வாழ்த்திடவே பெரியோர்கள் தாழ்வென்ற நிலையில்லை தளராமல் உழைத்திட்டால் ஏழ்மையென்னும் நிலையில்லை ஏற்றத்தைப் பெறுவாயே வீழ்வதெல்லாம் எழுவதற்கே வீறுகொண்டு எழுவாயே.

மரபுக் கவிதை

தம்பி… 8

ஏரோட்டம் இல்லையென்றால் ஏற்றமில்லை செல்வத்தில் தேரோட்டம் ஓடாது தெம்மாங்கும் கேட்காது காரோட்ட வாய்ப்பில்லை கஞ்சிக்கும் ஏமாற்றம் நீரோட்டம் காத்திட்டால் நிச்சயமாய் நன்மையுண்டே.