நில்லாமல் ஓடும் நிரந்தர விளையாட்டுக்காரி
———- சொல்லாமல் சுணங்காமல் காரியமாற்றுபவள்
இல்லாதது இருப்பது என்ற வேறுபாடறியாள்
———- பொல்லாதது என சொல்பவரையும் ஏற்பாளே

கெட்ட பெயரும் கிட்டும் நல்ல பெயரும் வரும்
———- பட்டப் பெயராய் பொற்காலம் கேடுகாலமென்பர்
திட்டமிட்டபடி செய்ய இயலாதவர் பழியுரைப்பர்
———- வட்டமடித்துத் திரும்ப வராததுதான் கொடுமை

வசந்த காலம் வலம்வரும் காதலர்க்கு இனிதாம்
———- கசந்த காலமோ தோல்வியில் உழல்பவர் ஏசவே
அசராது ஓடுபவர் காலத்தோடு ஓடலாம் மகிழ்வே
———- மசமச என சோம்பல்கொண்டோர் பின்தங்குவரே

காலம் பொன்னைவிட மதிப்புமிக்க மாணிக்கம்
———- கோலம் மாறாது கொள்கையில் பிடிப்பானதது
ஞாலமே காலத்தைச் சார்ந்தே நடைபயில்கிறதே
———- பாலமாய் காலச் சக்கரத்தை இயக்கி விடுகிறதே

ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னதமான புகழேணி
———- அவ்வொரு நொடி போனால் மீண்டு அது வராதே
வெவ்வேறு காலங்கள் விரைந்தே போய்விடுமே
———- ஒவ்வாத செயல்கள் செய்யாது கூட நடப்போமே

நல்லன செய்து நலம்பெற கொடுத்துதவி உலகில்
———- அல்லன நீக்கி அன்புலகில் அரவணைப்போடு
இல்லறம் நடத்தி இன்பம் காணலாம் காலத்தோடு
——– சொல்லறம் கொண்டு சிறப்பாக்குவோம் காலத்தை.

Categories: கவிதை

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

புதுக் கவிதை

சுதந்திரம்

செந்நிறக் குருதிதனை சீதனமாய் பெற்றன்று வெண்ணிறத்தோலுடையான் விட்டுசென்ற பசுமை நீ… பன்னிற மொழியுடையோர் பாரதநிறம் சேர்த்து கண்ணிறச் சக்கரம் சுழன்ற காண்போரின் முத்திரை நீ… மண் நிறக்கடை எல்லை மதிற்ச்சுவர் முன் நின்று பொன்னிற ஒளிதனிலே மின்னிடும் முச்சுடரே… அந்நிய நிறத்தோனிடம் அடிமை நிறம் இல்லையென உன் நிற Read more…

புதுக் கவிதை

அவன் என் மூத்த சகோதரன்

அவனை நான் அக்கா என விளிப்பது அவனுக்கு பிடிக்கும். அவன் என் மூத்த சகோதரன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெண்ணாகிக் கொண்டிருந்தான். படுக்கையில் விலகித்தெரிந்த அவன் கொலுசுக் கால்களை பார்த்துவிட்டு முதன்முதலில் அதிர்ச்சியானவன் நான்தான். சலவை செய்த உணர்ச்சிகளை அடுக்கி வைத்திருக்கும் எங்கள் வீட்டு அலமாரியில் அவனுக்கான பெண்ணுடை இல்லவே Read more…

புதுக் கவிதை

நேற்று பெய்த மழையில்…

நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த கவிதை மழை வெவ்வேறு காலங்களில் பெய்தாலும் என் இறந்த காலத்தைத்தான் ஈரமாக்கிவிட்டு போகிறது ஒற்றைக் குடை இருவர் பயணம் அனாதை சாலை சீதளக்காற்று மெல்லிய உரசல் பகல் இரவு புணர் பொழுது சொர்க்கம் பற்றிய சந்(தேகம்) தீர்ந்தது இன்றோடு!