சொல்லாமலே பெரியர் சொல்லிச் செய்வர் சிறியர்
சொல்லியும் செய்யார் கயவரே – நல்ல
குலமால வேற்கண்ணாய்! கூறுவமை நாடில்
பலா மாவைப் பாதிரியைப் பார்!

என்ற ஒளவைப்பாட்டியாரின் இப்பாடலின் கருத்தை அறிவது அவசியமல்லவா?

மூவகை குணம் படைத்த மக்கள் இவ்வுலகில் வாழ்கி றார்கள். அவர்களின் தன்மைகள் எப்படிப்பட்டவை என அழகாக விளக்குகின்றார்.

இவர்களில் முதலாவது வகையினர் சான்றோர்கள்: இவர்கள் எதையும் சொல்லாமலே குறிப்புணர்ந்து மற்றவர்களுக்குச் செய்வார்கள். இவர்கள் பெரியவர்கள்.

இரண்டாவது வகையினர் சிறியவர்கள்: இவர்கள் மற்றவர்கள் சொல்லியபடி கேட்டுச் செய்வார்கள். இவர்கள் சிறியவர்கள் எனப்படுவர்.

மூன்றாவது வகையினர் அறிவு இல்லாத மூடர்கள்: இவர்களுக்கு எவ்வளவு எடுத்துச் சொன்னாலும் கேட்கமாட்டார்கள்.

இவர்கள் மூன்று வகையினருக்கும் மூன்று விதமான மரங்களை ஒளவையார் ஒப்பாகக் கூறியுள்ளார். பூக்காமல் காய்க்கும் பலாமரத்தைச் சான்றோராகிய பெரியவர்களுக்கும், பூத்துக்காய்க்கும் மாமரத்தைச் சொல்லிச் செய்யும் சிறியவர்களுக்கும், பூத்துமே காய்க்காத, பயன்தராத பாதிரிமரத்தை கயவர்களான மூடர்களுக்கும் ஒப்பாகக் கூறியுள்ளமை ஒளவையாரின் அதி உயர் திறமையைக் காட்டுகின்றது.

மேலும் இந்த மூவகை மக்களுள்ளே நாம் முதல்வகை மக்களாக வாழ்ந்து வீட்டுக்கும், நாட்டுக்கும் புகழ் சேர்ப்போமாக!

Categories: கட்டுரை

Related Posts

எழுதக் கற்றுக்கொள்வோம்

ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 52

தொடர் – 52

உலகின் பல நாட்டு இலக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கும் கவிதைகளில் அபூர்வமாய் சில கவிதைகள் தமிழின் சங்க காலப் பாடல்களோடு பொருந்தி போவதும் உண்டு அவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு ஹைக்கூ கவிதை இலக்கியத்திலும் நிகழ்ந்துள்ளது..அது போன்ற ஒன்றை இங்கு உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்..

 » Read more about: ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 52  »

எழுதக் கற்றுக்கொள்வோம்

ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 51

தொடர் – 51

உலக அரங்கில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஹைக்கூ ..ஜப்பானிய ஹைக்கூ பிதாமகர் மட்சுவோ பாஷோ கி.பி 17ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதிய ஒரு ஹைக்கூ..

பழைய குளம்
தவளை தாவிக் குதிக்க
நீரில் சப்தம்.

 » Read more about: ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 51  »

எழுதக் கற்றுக்கொள்வோம்

ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 50

தொடர் – 50

ஒரு பயணி பேரூந்து நிலையத்தில் நின்றிருந்த ஒரு பேரூந்தில் ஏறியதும்..அருகிலிருந்த பயணியிடம் ” இந்த பேரூந்து எங்கே செல்கிறது..? ” எனக் கேட்டார்..அந்த பயணியும் சற்றே கிண்டலாக..

 » Read more about: ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 50  »