நேரிசை வெண்பா வகை

வண்டமிழ்ப் பாவெடுத்து வாழ்த்திடு பெண்மையை
வண்ணமாய்ப் பாக்களில் வாகெனத் – திண்ணமாய்
எண்டிசை கேட்டிட ஏத்திய வண்ணமே
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

வண்ணமாம் வாழ்வும் வறுமையில் நண்ணினும்
வண்ணமா யச்சிறு வர்பசி -எண்ணியே
விண்ணு மவருண வீந்துண வேண்டுவாளை
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

எண்ணுக பெண்மையை ஏற்றமோடு எங்கணும்
எண்ணியே நண்ணுக ஏந்திழை – எண்ணமே
விண்ணதி லேயொளிர் வெண்ணிலா போலென
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

மண்ணிலே மாதென மாண்புறு மன்னையை
கண்ணிலே காணுமோர் காயமாய்க் – காண்பதோ?
விண்ணுறை தெய்வமாய் வேண்டிட வுன்னையே
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

விண்ணிலா விஞ்சிடும் வண்ணமாம் பெண்மையை
வண்ணமாய் வாழ்வினில் வேண்டியே – கண்ணதாய்
ஒண்ணியே வாழ்வதில் உண்ணிடு அண்ணலை
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

 

Categories: வெண்பா

1 Comment

புனிதா கணேசன் · நவம்பர் 16, 2016 at 22 h 27 min

மண்ணிலே மாதென மாண்புறு மன்னையை
கண்ணிலே காணுமோர் காயமாய்க் – காண்பதோ?
விண்ணுறை தெய்வமாய் வேண்டிட வுன்னையே
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து –
என்ற பாவில் இரண்டாம் அடியை –
‘கண்ணிலே காணுமோர் கடவுளாய்க் – கண்டிடு’ என்று மாற்றுக.

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

வெண்பா

அளவிலா அருளாளன் ஒருபா ஒருபஃது

காப்பு

பார்வைக்கு மெட்டாப் பரம்பொருளே நின்னருளால்
சோர்வுகள் நீங்கிச் சுகம்பெறவே – தீர்க்கமாய்
உன்னருளை வெண்பாவாய் உன்னதமாய்த் தீட்டிட
உன்னருளை வேண்டுகி றேன்!

நூல்

அண்டம் முழுதும் அழகாய்ப் படைத்ததில்
வண்ணங்கள் தீட்டிடும் வல்லோனே –

 » Read more about: அளவிலா அருளாளன் ஒருபா ஒருபஃது  »

வெண்பா

பாரதிக்குப் புகழ்மாலை

(கட்டளைக் கலித்துறை)

பாக்கள் படைத்த ஆயிர மாயிரம் அருங்கவியே
பாயிரம் பாட துணிந்தேன் உனக்கென பாரதியே
மாயமோ என்னவோ உன்கவி கேட்கின் மயங்குகிறேன்
பாயுதே தேனெனப் பாக்கள் செவியுளே பாப்பொழிலே!          

 » Read more about: பாரதிக்குப் புகழ்மாலை  »

வெண்பா

கம்பன் புகழைப் பாடு மனமே!

கம்பன் வடித்தநற் காவியம் கேட்டாலே
வம்பன் எனினும் வசப்படுவர்! – செம்பொன்
நிகர்த்த கவிதைகள் நெஞ்சுழள இனிக்க
விகர்ப்பம் தணியும் விரைந்து!

விஞ்சும் தமிழால் வியந்திடச் செய்தவர்!

 » Read more about: கம்பன் புகழைப் பாடு மனமே!  »