தமிழர்களுக்கு தமிழ் தெரியாததால் …. இன்றைக்கு நாம் வெள்ளை, சிவப்பு, கருப்பு, மஞ்சள், பச்சை, நீலம் நிறங்கள் தவிரப் பிறவற்றைத் தமிழில் குறிப்பதில்லை. இவ் வண்ணங்களையும் தமிழில் குறிப்பது அருகி விட்டது.

வண்ணங்களுக்கான பெயர்கள் தமிழில் இல்லை என்பதால் குறிப்பிடவில்லை என்று சொல்வோருக்காக வண்ணங்களின் பட்டியல் அளிக்கப்படுகிறது.

அடர் சிவப்பு – cramoisy

அடர் நீலம் – perse / smalt

அடர் மஞ்சள் – gamboge

அயிரை / அசரை – couleur sable

அரத்த (ம்) (நிறம்) – héliotrope / hématique

அருணம் – rouge vif, la couleur de l’aube;

அவுரி (நிறம்) – indigo

அழல் நிறம் – couleur rougeâtre du feu

ஆழ் சிவப்பு – cinabre

ஆழ் செந்நீலம் (ஊதா) – claret

ஆழ் பழுப்பு – brunneous

ஆழ் பைம்மஞ்சள் – citrine

ஆழ்சிவப்பு – cramoisy

ஆழ்நீலச் சிவப்பு – Aubergine

இடலை (ஆலிவ்வு) (நிறம்) – olivaceous

இருள் சிவப்பு – puccoon

இருள்சாம்பல் – ardoise

இள மஞ்சள் – flavescent / primevère

ஈய (ம்) (நிறம்) – plumbeous

ஈரல்நிறம் – couleur rouge foncé, couleur pourpre

உறைபால் (நிறம்) – lactosérum

எண்ணெய்க்கறுப்பு – couleur noir foncé

எலுமிச்சை ம் –jaune

ஒண்சிவப்பு – cardinal

ஒளிர் செஞ்சிவப்பு – phoeniceous

ஒளிர் செம்மை – coccineous

ஒளிர் வெண்கலம் – aeneous

ஒளிர் வெண்கலம் (நிறம்) – aeneous

ஒளிர்சிவப்பு – puniceous

ஒளிர்மஞ்சள் – sulphureous / vitellary

கசகசாச் சிவப்பு – Ponceau

கடல்நீல (நிறம்) – ultramarine

கடற்பச்சை – céruléen

கத்தரிநீலம் – pervenche நித்திய கல்யாணி

கபிலை / புகர்நிறம் – Tawny, brun ous de couleur basanée;

கரு (நிறம்) – martre

கருஞ்சிவப்பு – porphyre / purpureal

கரும்பச்சை – corbeau

கருமை – nigricant / nigrine

காயாம்பூ (நிறம்) – couleur pourpre

காளிமம் – couleur noire

கிளிச்சிறை – Gold à l’aile ressemblant du perroquet de couleur

குங்குமச் சிவப்பு- vermeil

குங்குமப்பூ (நிறம்) – croceate / safran

குரால் – Dim, couleur fauve;

குருதிச்சிவப்பு – Erythraean / sanguineous / incarnadine

குருதிச்செம்மை – vermillon

கோமேதக (நிறம்) -topaz

சருகிலை (நிறம்) – filemot

சாம்பல் – cinerious

சாம்பல் பச்சை – caesious / Sauge

சாம்பல் மஞ்சள – isabelline

சுடர் (நிறம்) – flammeous

சுடுமண் (நிறம்) – en terre cuite

சுதை வெண்மை – crétacé

செக்கர் – ciel rougeâtre

செங் கருநீல (நிறம்) – violette / violacée

செங்கருப்பு – piceous

செங்கல்மங்கல் – Dim couleur rouge

செங்கற்சிவப்பு – briqueté / testacé

செந்தீவண்ணம் – couleur du feu rougeoyant

செந்தூரச்சிவப்பு – minium

செப்புநிறம் – couleur rouge foncé

செம்பட்டை – Brun Couleur des cheveux

செம்பவளம் – couleur rouge foncé;. couleur Crimson; மிகு சிவப்பு

செம்பழுப்பு – sinopia / Oseille

செம்பு – couleur cuivre;.

செம்பூச்சி – kermès

செம்பொன் – titian

செம்மஞ்சள் -jacinthe

செவ்வல் (செந்நிறம்) – Rougeur;

சோணம் – couleur rouge, la couleur pourpre

தசை (நிறம்) – sarcoline

தவிட்டுநிறம் – Brown, couleur isabelle

திமிரம் – Couleur ofDarkness

தும்பை நிறம் – couleur blanc pur

துமிரம் – couleur rouge profond.

துரு (நிறம்) – ferrugineuse

துருச் சிவப்பு – rubiginous

துவர் (சிவப்பு) – couleur écarlate de rouge,

துவரி (காவிநிறம்) – couleur saumon

தூயபழுப்பு – Sépia

தெள்ளுப்பூச்சி (நிறம்) – puce

நட்டுச்சினைமண் – Une Sorte de terre de la couleur de la rogue de crabe

நல்சிவப்பு – Coquelicot

நறுமஞ்சள் – lutescent

நன்மஞ்சள் – luteolous

நன்னிறம் – couleur blanc

நீல (நிறம்) – azuline

நீல மணி – saphir

நீலச்சாம்பல் – glaucous / cesious / gridelin / lovat

நீலச்சிவப்பு – amarante / solferino

நீலப்பச்சை – turquoise / viridian

பச்சை – chlorochrous

பசுமை – Virid

பழுக்காய் – JAUNATRE, orange ous de l’or par la couleur rouge, Comme de mûre noix d’arec;

பழுப்பு மஞ்சள் – fulvous

பழுப்புச் சிவப்பு – castaneous / rufous / roussâtre / MBRE

பழுப்புச்சாம்பல் – écru / taupe

பளீர்சிவப்பு – Stammel

பனிவெண்மை – niveous

பாணிச்சாய் (கள்போன்ற முத்துநிறம்.) – Couleur D’une classe de perles, ressemblant à de grog Celle

பால்வண்ணம் – couleur blanche

புகர் நிறம் – tawny / tan

புகைக்கரி – fuligineuse

புள்ளிச் சாம்பல் – Liard gris

புற்பச்சை – prasinous

புறவு (நிற) – ancolie

பூஞ்சல் – Brown- ish couleur; மங்கனிறம்

பூஞ்சாயம் (அழுத்தமான சிவப்பு) – Deep, couleur rougeâtre;

பூவல்- rouge de couleur

பைந்நீல (நிறம்) – sarcelle

பைம்பொன் – chrysochlorous

பொன் மஞ்சள் – goldenrod

பொன்மஞ்சள் Luteous

பொன்மை – Aurulent

மகரம் – rose de couleur

மங்கல் பழுப்பு – fuscous

மங்கல் பழுப்பு – khaki

மங்கல்பச்சை – eau-de-nil

மஞ்சள் – xanthique / icterine / icteritious

மஞ்சள் பச்சை – chartreuse / zinnober

மஞ்சள் பழுப்பு – blafarde / Ocre

மஞ்சள்சிவப்பு – wallflower

மணிச்சிவப்பு – rubious

மணிநிறம் – couleur bleu foncé, Comme du saphir;

மயில்நீலம் – pavonated

மரகதப்பச்சை – Smaragdine

மருப்பு (தந்தம்) – Eburnéen

மல்லிகை மஞ்சள் – Jessamy

மாமை- couleur brun foncé

முக்கூட்டரத்தம் – couleur rouge produite par la mastication de bétel, aréquiers et citron vert

முத்துச்சாம்பல் – griseous

வளர்பச்சை – virescent

வாதுமை (நிறம்) – ibis

வான் நீலம் – cyaneous

விண் நீலம் – celeste

விழி வெண்மை – albuginée

வெங்காயப் பச்சை – porraceous

வெண்சாம்பல் – Chenue

வெண்மங்கல் – leucochroic

வெண்மஞ்சள் – ochroleucous

வெளிர் நீலம் – azur

வெளிர் பச்சை – celado

வெளிர் மஞ்சள் – nankin

வெளிர் மஞ்சள் பச்சை – tilleul

வெளிர்நீலம் – Watchet

வெளிர்பழுப்பு – suède

வெளுப்பு – albicant

வைக்கோல் (நிறம்) – stramineous

– சுபா சுப்ரமணியம்


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

தெரிந்ததும்-தெரியாததும்

அடிப்படைக் கல்வி வாழ்வுக்கு அச்சாணி

Grund Schule Klauberg in Solingen

Germany, Solingen  இன் ஆரம்பப் பாடசாலை தன் எண்ணங்களால் வரி தொடுக்கின்றது.

நின்று நிமிர்ந்து புதுப் பொலிவுடன் எதிர்கால உலகை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் நான் இன்று பிளாஸ்ரிக் சத்திரசிகிச்சை எனப்படும் உடல் திருத்தச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டு சோலிங்கன் நகரில் வீற்றிருக்கும் ஆரம்பப் பாடசாலை.

 » Read more about: அடிப்படைக் கல்வி வாழ்வுக்கு அச்சாணி  »

கட்டுரை

அரைஞாண் கயிறு அறிவோமா?

அரைஞாண் கயிறு உணமையில் எதற்க்காக நம் முன்னோர்கள் நம்மை கட்ட சொல்லி வற்புறுத்தினர்?

“அரைஞாண்” நாம் சின்ன வயதில் நம் பெற்றோர் வற்புறுத்தி இடுப்பில் கட்டிவிடும் ஒரு கருப்பு கயிறு.

திருஷ்டி பட கூடாதுன்னு தான் பா கட்டிவிடுறோம்னு சொல்லுவாங்க ….

 » Read more about: அரைஞாண் கயிறு அறிவோமா?  »

தெரிந்ததும்-தெரியாததும்

பாம்புக்கு பால், முட்டை எதற்காக?

ஆதி தமிழர்கள் பாம்பிற்குப் பால் ஊற்றுவது மற்றும் முட்டை வைப்பதன் காரணம் என்ன..?

உண்மையும்,விஞ்ஞான ரீதியாக ஒத்துக்கொண்ட விடயமும் என்னவென்றால் முட்டையையும் பாலையும் பாம்பு குடிக்காது.

பின்னர் எதற்குப் புற்றுக்குள் பால் ஊற்றுகிறார்கள்..?

 » Read more about: பாம்புக்கு பால், முட்டை எதற்காக?  »