கிள்ளை மொழியெல்லாம் கிளியேயுன் நினைவூட்ட
          மெல்ல மயக்குமென் மேவும்நிலை சொல்லுதற்குத்
துள்ளும் கயல்சரியோ?  துடிப்பான மான்சரியோ?
          மெல்ல அலையெழுப்பும் சிற்றோடை நீர்சரியோ?

மஞ்சுப் பொதிசரியோ ? மயக்கும் விழிசரியோ?
          கொஞ்சும் குயில்வந்து குரலிசைத்துச் சொல்லிடுமோ?
நெஞ்சம் நிறைந்ததென் நெகிழ்ந்த காதலதைச்
          சொற்களின் தூதாகச் சொல்லிவிட எதுசரியோ?

தழுவிடும் ஆசைவந்துத் தத்தளிக்கும் குமிழியென
          மொத்தமாய்க் குமிழ்விட்டு மோதியென்னை நிலைகுலைக்கும்
சத்தமின்றித் தூதுசொல்லச் சரியான தூதெதுவோ?
          நித்தமுன்னைத் தழுவிடுமக் காற்றிங்கு சரிவருமோ?

மெல்ல முகிழ்மலர்கள் மேனி தடவியிங்கே
          செல்லும் காற்றினிலேச் சீராய் மணம்பரவும்
சொல்லும் காதல்மொழி சுகந்தப் பொடிசுமந்து
          உன்னிடம் வரும்போது உள்ளம் மணத்திடுமே!


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

மரபுக் கவிதை

வான் நிலவும் வண்ண நினை(ல)வும்

பால்வெளியில் பந்தெறிந்த தேவதையிங்கு யாரோ?
பால்நிலவாய் வலம்வருமே வண்ணநிலா தானோ?
வைரவெளிப் பொட்டலிலே வந்திடுவாள் அவளே
வான்நிலவு மங்கையவள் வசங்கொள்வாள் நமையே!

காதோடு வருடுமந்த காற்றோசை போலக்
கதைபலவும் சொல்லிடுவார் நினைவோசை மேலே,

 » Read more about: வான் நிலவும் வண்ண நினை(ல)வும்  »

மரபுக் கவிதை

வாழ்வாங்கு வாழியவே பாட்டரசர்!

செந்தமிழின் பேரெழிலைத் தீட்டிடுவார்! நற்கவியால்
முந்தைத் தமிழ்மரபை மூட்டிடுவார்! – சிந்தையெலாம்
விந்தை புரிந்திடுவார்! மேன்மையுறும் பாட்டரசர்
சந்தம் இனிக்கும் தழைத்து!

கம்பன் கவிகாக்கும் காவலர்! போற்றியே
நம்மின் தமிழ்காக்கும் நாவலர்!

 » Read more about: வாழ்வாங்கு வாழியவே பாட்டரசர்!  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!

விசித்திர அகவல்

ஒரு குறள் வெண்பாவிலுள்ள ஒவ்வோர் எழுத்தையும் ஒவ்வோரடியின் ஈற்றில் அமையுமாறு பாடுவது விசித்திர அகவல் ஆகும்.

குறள் வெண்பா

குமுத மலராகக் கோலவிதழ் பின்னும்
தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!

 » Read more about: தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!  »