தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
சாதியால் நீ கூடிப்போனாய் !
தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
தன்மதமே தேடிப் போனாய் !
தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
தன்னூரார் நாடிப் போனாய் !
தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
“தமிழென்ன தருமென் கின்றாய் ?”

“தமிழ்க்கூட்டம் அறிவு நீட்டும் !
தமிழ்க்கூட்டம் நட்பு கூட்டும் !
தமிழ்க்கூட்டம் அன்பு நீட்டும் !
தமிழ்க்கூட்டம் வாழ்க்கை பேசும் !
தமிழ்க்கூட்டம் தவறை நீக்கும் !
தமிழ்க்கூட்டம் வாநீ என்றேன் !”
“தண்டம்நீ சொன்னது” என்றாய் !

“தமிழ்க்கூட்டம் எல்லாம் நீட்ட
தமிழ்நாட்டில் தமிழ்க்கேன்வாட்டம் ?
தமிழ்நிலத்தில் வடவன் வாழத்
தமிழனிவன் துணைபோ கின்றான்!
தமிழர்க்குச் சொரணை யூட்டும்
தமிழ்க்கூட்டம் மட்டும் போதும் !
உமிகளாய் விருது வாங்கி
ஊதினால் பறப்போர் வேண்டாம் !

விருதுகள் இனியும் வேண்டாம்!
வீரமே விருது என்ற
கருதுகோள் கால்பதிக் கட்டும் !
கண்டவன் நுழைகின் றான்பார் !
நெருக்கடியைப் புரட்டிப் போடும்
நெம்புகோல் அமைப்பைக் கண்டு
வரும்படி அழைத்தால் வருவேன் !
வரும்படி தமிழுக் கென்றாய் !”

 


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

மரபுக் கவிதை

பெண்ணின்றி அமையாது உலகு

நீரின்றி அமையாது உலகு என்பதுபோல்
          பெண்ணின்றி  அமையாது நல்வாழ்வு.!
சக்தியின்றிச் சிவனும் இல்லை என்றுரைத்து
          சிவனும் சொன்னார் நெற்றிக் கண் திறந்தே.!

பத்துமாதம் சுமந்துகாக்கும் பொறுமை கொண்டு
          பக்குவமாய் உணவை பண்போடும் அன்போடும்
பாசத்தோடு குழைத்து படைக்கும் குணவதியாய்
         பார்போற்றும் உன்னத படைப்பு பெண்ணாவாள்.!

 » Read more about: பெண்ணின்றி அமையாது உலகு  »

மரபுக் கவிதை

வான் நிலவும் வண்ண நினை(ல)வும்

பால்வெளியில் பந்தெறிந்த தேவதையிங்கு யாரோ?
பால்நிலவாய் வலம்வருமே வண்ணநிலா தானோ?
வைரவெளிப் பொட்டலிலே வந்திடுவாள் அவளே
வான்நிலவு மங்கையவள் வசங்கொள்வாள் நமையே!

காதோடு வருடுமந்த காற்றோசை போலக்
கதைபலவும் சொல்லிடுவார் நினைவோசை மேலே,

 » Read more about: வான் நிலவும் வண்ண நினை(ல)வும்  »

மரபுக் கவிதை

ஆசையக் காத்துல தூது விட்டேன்

கிள்ளை மொழியெல்லாம் கிளியேயுன் நினைவூட்ட
          மெல்ல மயக்குமென் மேவும்நிலை சொல்லுதற்குத்
துள்ளும் கயல்சரியோ?  துடிப்பான மான்சரியோ?
         

 » Read more about: ஆசையக் காத்துல தூது விட்டேன்  »