தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
சாதியால் நீ கூடிப்போனாய் !
தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
தன்மதமே தேடிப் போனாய் !
தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
தன்னூரார் நாடிப் போனாய் !
தமிழால்நாம் கூடலா மென்றேன் !
“தமிழென்ன தருமென் கின்றாய் ?”

“தமிழ்க்கூட்டம் அறிவு நீட்டும் !
தமிழ்க்கூட்டம் நட்பு கூட்டும் !
தமிழ்க்கூட்டம் அன்பு நீட்டும் !
தமிழ்க்கூட்டம் வாழ்க்கை பேசும் !
தமிழ்க்கூட்டம் தவறை நீக்கும் !
தமிழ்க்கூட்டம் வாநீ என்றேன் !”
“தண்டம்நீ சொன்னது” என்றாய் !

“தமிழ்க்கூட்டம் எல்லாம் நீட்ட
தமிழ்நாட்டில் தமிழ்க்கேன்வாட்டம் ?
தமிழ்நிலத்தில் வடவன் வாழத்
தமிழனிவன் துணைபோ கின்றான்!
தமிழர்க்குச் சொரணை யூட்டும்
தமிழ்க்கூட்டம் மட்டும் போதும் !
உமிகளாய் விருது வாங்கி
ஊதினால் பறப்போர் வேண்டாம் !

விருதுகள் இனியும் வேண்டாம்!
வீரமே விருது என்ற
கருதுகோள் கால்பதிக் கட்டும் !
கண்டவன் நுழைகின் றான்பார் !
நெருக்கடியைப் புரட்டிப் போடும்
நெம்புகோல் அமைப்பைக் கண்டு
வரும்படி அழைத்தால் வருவேன் !
வரும்படி தமிழுக் கென்றாய் !”

 


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

மரபுக் கவிதை

ஆசையக் காத்துல தூது விட்டேன்

கிள்ளை மொழியெல்லாம் கிளியேயுன் நினைவூட்ட
          மெல்ல மயக்குமென் மேவும்நிலை சொல்லுதற்குத்
துள்ளும் கயல்சரியோ?  துடிப்பான மான்சரியோ?
         

 » Read more about: ஆசையக் காத்துல தூது விட்டேன்  »

மரபுக் கவிதை

வாழ்வாங்கு வாழியவே பாட்டரசர்!

செந்தமிழின் பேரெழிலைத் தீட்டிடுவார்! நற்கவியால்
முந்தைத் தமிழ்மரபை மூட்டிடுவார்! – சிந்தையெலாம்
விந்தை புரிந்திடுவார்! மேன்மையுறும் பாட்டரசர்
சந்தம் இனிக்கும் தழைத்து!

கம்பன் கவிகாக்கும் காவலர்! போற்றியே
நம்மின் தமிழ்காக்கும் நாவலர்!

 » Read more about: வாழ்வாங்கு வாழியவே பாட்டரசர்!  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!

விசித்திர அகவல்

ஒரு குறள் வெண்பாவிலுள்ள ஒவ்வோர் எழுத்தையும் ஒவ்வோரடியின் ஈற்றில் அமையுமாறு பாடுவது விசித்திர அகவல் ஆகும்.

குறள் வெண்பா

குமுத மலராகக் கோலவிதழ் பின்னும்
தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!

 » Read more about: தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!  »