மழை பெய்த மலைகளிலே
        மறுகி ஓடும் நீரோடை;
குறுகிய தோர் காட்டாறு
        கூடி வீழும் அருவிகளும்;
அடித்து வந்த மூலிகையின்
        அளவற்ற நறு மணங்களுடன்;
பரவி ஓடி வந்தநதி
        படர்ந்ததே சம வெளிகளிலே !

கரை கட்டும் சரிகைச்சேலை
        காற்றிலசைந்து நடந்தார்ப் போல்;
மணல் படுகை மீதெல்லாம்
        நதியாய் ஓடும் நீர்ச்சேலை.
இருகரையை வரிந்து கட்டி
        இசைந்த பச்சைச் செழிப்பூட்டி;
இகமெல்லாம் இழையோடி நிற்கும்
        இன்னுயிர்க் கமுதாகும் இன்நதியே !

ஓடிக் களிக்கும் நாளெல்லாம்
        உவந்து நீரால் அமுதூட்டும்;
உலர்ந்து கிடக்கும் நாளினிலும்
        ஊற்றா யிங்கு உவப்பளிக்கும்;
ஆடி அசைந்து கரைகளெல்லாம்
        அமுதுக் கிண்ணம் ஆக்கியபின்;
தேடி ஓடிச் சேர்ந்தடையும்
        தேர்ந்த ஆழி அன்பனுடன் !


மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

மரபுக் கவிதை

ஆசையக் காத்துல தூது விட்டேன்

கிள்ளை மொழியெல்லாம் கிளியேயுன் நினைவூட்ட
          மெல்ல மயக்குமென் மேவும்நிலை சொல்லுதற்குத்
துள்ளும் கயல்சரியோ?  துடிப்பான மான்சரியோ?
         

 » Read more about: ஆசையக் காத்துல தூது விட்டேன்  »

மரபுக் கவிதை

வாழ்வாங்கு வாழியவே பாட்டரசர்!

செந்தமிழின் பேரெழிலைத் தீட்டிடுவார்! நற்கவியால்
முந்தைத் தமிழ்மரபை மூட்டிடுவார்! – சிந்தையெலாம்
விந்தை புரிந்திடுவார்! மேன்மையுறும் பாட்டரசர்
சந்தம் இனிக்கும் தழைத்து!

கம்பன் கவிகாக்கும் காவலர்! போற்றியே
நம்மின் தமிழ்காக்கும் நாவலர்!

 » Read more about: வாழ்வாங்கு வாழியவே பாட்டரசர்!  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!

விசித்திர அகவல்

ஒரு குறள் வெண்பாவிலுள்ள ஒவ்வோர் எழுத்தையும் ஒவ்வோரடியின் ஈற்றில் அமையுமாறு பாடுவது விசித்திர அகவல் ஆகும்.

குறள் வெண்பா

குமுத மலராகக் கோலவிதழ் பின்னும்
தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!

 » Read more about: தமிழமின் வாழ்க தழைத்து!  »