சுந்தர மருந்து 1

இல்லாளைத் துன்புறுத்தி இன்னொருத்தி கைப்பிடித்துப்
பொல்லா நடைபிணமாய்ப் போகாதீர்.-பல்லோரே !
எள்ளும் தமிழ்ஞாலம் என்றுமிவர் சேர்க்காதாம்,
உள்ளுவீர் கற்பின்றேல் கேடு.

சுந்தர மருந்து 2

இறைகிணறு ஈந்திட்ட ஈடற்ற நீரும்,
மறைசொல வந்திட்ட மாண்பும்-பொறைகொண்ட
நல்லோர்தம் நல்வாக்கும் , நானிலமும் , அற்றேயாம்
இல்லாரை வஞ்சித்த பேர்க்கு.

சுந்தர மருந்து 3

சொல்வள மில்லாமல், சோதனைகள் வெல்லாமல்,
பல்லோரும் காணப் பணியாமல்,-வல்லோரின்
வாய்வார்த்தை கேளாமல், வாழ்வழிக்கும் கீழோர்கள்
போய்வீழ்வார் துன்பக் கடல்.

சுந்தர மருந்து 4

பிறன்மருகப் பல்லிளித்துப், பித்தமுகங் கொண்டே,
அறந்தொலைத்து, மூடரென் றாகிப்-புறம்பேசி,
வாழும் மடமாதர் வாழ்வினில் காண்பராம்
சூழும் துயரப் பரிசு.

சுந்தர மருந்து 5

இறையை அறியானோ ஈன்றவர் தேடான்
மறைவழி நில்லானோ மாசன்.-கறைபெற்றுக்
காய்ந்த சருகாகிக் கன்னலுறு வாழ்வொழித்துப்
பாய்வானே பண்பிலார் மாட்டு.

சுந்தர மருந்து 6

நானிலத்தில் தந்தையரின் நற்சொற்கு ஈடுமில்லை!
வானிலொளிர் வண்ணமதாய் வாழ்வளிப்பார்-தேனிலவே !
ஈன்ற பெருந்தெய்வம் ஈகைத் தாயொக்கும்
வான்தமிழாம் தந்தையரைப் போற்று.

சுந்தர மருந்து 7

வல்ல மகத்துவங்கள் வாழ்வதில் கண்டவர்கள்
தொல்லை ஒழித்தின்பந் தொட்டார்கள்-நல்லோனே !
பல்லோரும் வாழ்ந்து பலன்பெற என்னாளும்
பொல்லாங் கொழித்தல் நன்று.

சுந்தர மருந்து 8

நல்லரசு
நாடாள்வோர் நாற்றிசைவாழ் நன்மக்கள் நன்கறிந்தே ,
ஏடாகி நிற்பார், எளியோர்க்கு.!-வாடாது
காத்து வளமாகிக் காதலுறும் நன்மனதாய்
பூத்து மகிழ்வார் சிறப்பு.

சுந்தர மருந்து 9

நற்றவத்தை நாடி நலமறந்து போனோரும்,
பெற்றதிரு ஒன்றில்லாப் பேயோரும்,-பற்றில்லேன்
என்றோரும், பாவையர்க்கண் ஏறிட்டால் ஏங்கியிவர்
பொன்வாழ்வே வாவென்பார் பூத்து.

சுந்தர மருந்து 10

அள்ளக் குறையாதாம் அன்போடு வாழ்விக்கும்
தெள்ளத் தெளிவாக்கும் தேயத்தில் -உள்ளத்
தடுமாற்றம் போக்கும்நற் தண்டமி ழென்றும்
வடுவில்லா ஆவி உடைத்து.

Categories: வெண்பா

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Related Posts

வெண்பா

அளவிலா அருளாளன் ஒருபா ஒருபஃது

காப்பு

பார்வைக்கு மெட்டாப் பரம்பொருளே நின்னருளால்
சோர்வுகள் நீங்கிச் சுகம்பெறவே – தீர்க்கமாய்
உன்னருளை வெண்பாவாய் உன்னதமாய்த் தீட்டிட
உன்னருளை வேண்டுகி றேன்!

நூல்

அண்டம் முழுதும் அழகாய்ப் படைத்ததில்
வண்ணங்கள் தீட்டிடும் வல்லோனே –

 » Read more about: அளவிலா அருளாளன் ஒருபா ஒருபஃது  »

வெண்பா

பாரதிக்குப் புகழ்மாலை

(கட்டளைக் கலித்துறை)

பாக்கள் படைத்த ஆயிர மாயிரம் அருங்கவியே
பாயிரம் பாட துணிந்தேன் உனக்கென பாரதியே
மாயமோ என்னவோ உன்கவி கேட்கின் மயங்குகிறேன்
பாயுதே தேனெனப் பாக்கள் செவியுளே பாப்பொழிலே!          

 » Read more about: பாரதிக்குப் புகழ்மாலை  »

வெண்பா

பெண்மை போற்றுதும்

நேரிசை வெண்பா வகை

வண்டமிழ்ப் பாவெடுத்து வாழ்த்திடு பெண்மையை
வண்ணமாய்ப் பாக்களில் வாகெனத் – திண்ணமாய்
எண்டிசை கேட்டிட ஏத்திய வண்ணமே
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

வண்ணமாம் வாழ்வும் வறுமையில் நண்ணினும்
வண்ணமா யச்சிறு வர்பசி -எண்ணியே
விண்ணு மவருண வீந்துண வேண்டுவாளை
விண்ணுலகம் போற்றும் வியந்து

எண்ணுக பெண்மையை ஏற்றமோடு எங்கணும்
எண்ணியே நண்ணுக ஏந்திழை –

 » Read more about: பெண்மை போற்றுதும்  »