ஏழ்மையின் எதிர்பார்ப்பு

வாழ்க்கையிலே அமர்தற்குச் சிறிய வீடு ------ வயிறெரிக்கும் பசிதணிக்கக் கொஞ்சம் சோறு தாழ்ந்திடாமல்  மானத்தைக் காப்ப தற்குத் ------ தகுவுடலை மறைப்பதற்குக் கீழ்மேல் ஆடை வீழ்ந்திடாமல்  தலைநிமிர்ந்து நிற்ப தற்கு ------ விளங்குகின்ற அடிப்படையாம் இந்த மூன்றே ஏழ்மையிலே  தவிக்கின்ற மக்கள் எங்கள் ------ எதிர்பார்ப்பாம் இவைகிடைத்தால் வாழ்வோம் நாங்கள் ! பிச்சையாக  இலவசங்கள் தேவை யில்லை ------ பிறக்கின்ற கருணையதும் தேவை யில்லை முச்சந்தி  தனில்நின்று கையை ஏந்தி…

உடையாத நீர்க்குமிழி

படிதாண்டாப் பத்தினியாய் அடுப்புக் குள்ளே ----- பகலிரவும் அடியாளாய்ப் பணிகள் செய்தே அடிவுதைகள் ஏளனங்கள் பட்ட போதும் ----- அழுகையினைத் துயரத்தை விழுங்கிக் கொண்டு கடிவாளக் குதிரையாகச் சுமையி ழுத்துக் ----- கல்லெனினும் புல்லெனினும் கணவன் என்றே படிப்பின்றி இருந்தநிலை மாறிப் போகப் ----- பட்டத்தால் பகுத்தறிவு பெற்றா லின்று ! எண்ணத்தில் வலிமையின்றி இருந்த பெண்ணோ ----- எழுச்சிப்பா பாரதியின் புதுமைப் பெண்ணாய்க் கண்ணீரைச் சிந்திமூலை அமர்ந்தி ருந்த…

ஆடைகட்டிவந்த அல்லிமலர்

இரவிவர்மா ஓவியமா இராமன்கதைக் காவியமோ ? வானவர்க்கும் கிடைக்காத வந்திருக்கும் திரவியமோ ? மின்னலுக்கு ஆடைகட்டி மேதினியில் உதித்ததுவோ ? கன்னலுக்குத் தேன்பாய்ச்சி காலிங்குப் பதித்ததுவோ ? வெடித்திருக்கும் வெள்ளைரோஸ் விவரிக்கும் பேரழகோ ? கொடுத்துவைத்த கோமகனும் குடியமரும் தேரழகோ ? முல்லைமலர் போலிருக்கும் மூக்குத்திப் பொன்னழகோ ? உள்ளமதை வெளிப்படுத்தும் உயர்வானக் கண்ணழகோ ? இதழ்பூசும் வண்ணமது இதயத்தைக் கவர்ந்ததுவோ ? விதவிதமாய்க் காதணிகள் விருந்துக்கு வந்தனவோ ?…

புதுமைப்பொங்கல் பொங்கிடுவோம்

கழிக்கின்றோம் பழையவற்றைக் காணவாரீர் எனவழைத்தே விழியெரிய நேயத்தை விளையன்பை எரியவைத்தே கழிவென்றே மனிதத்தைக் கருகவைத்துக் கணியன்தன் வழியடைத்துக் கொளுத்துகின்ற வன்முறையா போகியிங்கே ! சாதிமணி உலையிலிட்டுச் சதிவெறியாம் பாலையூற்றி மோதிபகை வளர்வெல்லம் மொத்தமுமாய் அதிலிட்டு வீதிகளில் குருதிவாடை வீசிடவே மனக்குடத்தில் ஆதிக்கம் பொங்கவைத்தே ஆடுவதா பொங்கலிங்கே ! காடுகளில் உழைப்பவரை கழனிச்சேற்றில் புரள்பவரை ஆடுகளின் மந்தையாக அடித்தட்டில் தாழ்ந்தவராய் மாடுகளைப் போல்விரட்டி மனிதகுலம் தலைகுனிய கேடுகளை விளைவிக்கும் கேளிக்கையாகக் காணும்பொங்கல்…

காலனைக் கண்டேன்!

பெருவெள்ளம் வந்தபோது காலன் றன்னைப் ...... பெருங்காட்சி யாய்க்கண்ணால் கண்டேன்'இன்னும் ஒருபத்து மணித்துளியில் மூழ்கும்' என்ற ...... உயிரச்சக் காட்சியாகக் கண்டேன் நானும் தெருவோரம் பலவுயிர்கள் குப்பை யாகச் ...... சேர்ந்தபோது காலனையே அங்குக் கண்டேன் உருவில்லாக் காட்சியாகக் கண்டேன் இன்றோ ...... ஓரைந்து மணித்துளியில் நேரில் கண்டேன்! இன்றுகாலை பத்தினொன்று மணியி ருக்கும் ...... இதயத்தைக் கைப்பிடியில் கசக்கித் தூக்கித் தொண்டைவழி மூளைக்கு வலிகொ டுத்துத் ...... தொடர்ந்தேதும்…

என்ஓட்டம் என்இலக்கு

செந்தமிழே ஆட்சிமொழி; பள்ளி யெல்லாம்         செந்தமிழே கல்விமொழி; தெருவி  லெல்லாம் செந்தமிழே பேச்சுமொழி; வீட்டி லெல்லாம்         செந்தமிழே மழலைமொழி; குவிந்தி ருக்கும் செந்தமிழின் நூல்களெல்லாம் மொழிபெ யர்த்தும்         செந்தமிழில் பிறமொழிநூல் ஆக்கம் சேர்த்தும் எந்தமிழை உலகமொழி ஆக்க லொன்றே         என்இலக்கு என்ஓட்டம் முயல்வேன் செய்வேன்!   மக்களுக்காய்…

பிரியமான புத்தாண்டு!

பிறக்கப் போகும் புத்தாண்டு . பிரிய மான புத்தாண்டு பறந்து வந்து வானத்தில் . பரிதி யாகப் பூத்திடுமே ! சிறந்த பலன்கள் இதற்குண்டு . செப்பு கின்றாள் காதுகளைத் திறந்து வைத்துக் கேளுங்கள் . திமிராய்ச் சொல்வாள் ஆண்டுப்பெண் ! உழவர் வாழ்வில் நலம்வருமாம் . உயிரி ழப்பு குறைந்திடுமாம் புழங்கும் பணமோ செல்போனில் . புதுப்பரி மானம் கொண்டிடுமாம் முழங்கும் புயலோ இடிமழையோ . முயற்சி ஒன்றே…

உன்னதத்தின் எழில்கூட்டும் எல்லாமே

உன்னதத்தின் எழில்கூட்டும் எல்லாமே தளரட்டும் உடையட்டும் ஒழியட்டும் தடையெனவே கிடந்தவைகள் எல்லாமே வளரட்டும் படரட்டும் செழிக்கட்டும் வாழ்விற்கு வளம்சேர்க்கும் எல்லாமே நகரட்டும் விலகட்டும் மறையட்டும் சுமையெனவே துயர்தந்த எல்லாமே பரவட்டும் தொடரட்டும் பலம்பெறட்டும் நல்லோர்க்கு நலம்சேர்க்கும் எல்லாமே உடையட்டும் நொறுங்கட்டும் சிதறட்டும் பொய்மைக்குத் துணைப்போன எல்லாமே நிறையட்டும்  நிமிரட்டும் வலுக்கட்டும் உண்மைக்கு வலுசேர்க்கும் எல்லாமே கிழியட்டும் எரியட்டும் அழியட்டும் கீழ்மைக்குத் துதிபாடும் எல்லாமே வளரட்டும் உயரட்டும் நிலைக்கட்டும் உன்னதத்தின் எழில்கூட்டும்…

கறுப்புத் துணியைக் கழற்றி எறி!

வாய்மை வெல்லும் எனச்சொல்லி ….. வழக்கு மன்ற நடுவினிலே தாய்மை கொள்ளும் பெண்ணிடத்தில் ….. தராசைக் கையில் கொடுத்துவிட்டுத் தூய்மை நீதி தேவதையாய்த் ….. துணிவாய் உன்னை நிற்கவைத்தார்! வாயைத் திறக்க வழியில்லை ….. வாய்..மெய் பேசும் நிலையில்லை! . பெண்மை என்றும் மென்மையெனப் ….. பெருமை பேசி சிலைவடித்தே வெண்மை நிறத்தில் உடைகொடுத்தே ….. வெள்ளை மனமாய் ஆக்கிவிட்டார்! உண்மை, நன்மை, தீமைகளை ….. உணர்ந்து பயந்தி டுவாயென்று…

செந்தமிழ்ச் சீர்கவி பாரதி

முண்டாசு கட்டிய பாரதியே செல்வ ....... பாரதியே முத்தமிழ் கொட்டிய அண்ட சராசரம் எங்கிலுமே கவி ....... ஆக்கிக் கொடுத்தனை வாழியவே! சித்திர பானுவில் கார்த்திகையில் தமிழ்ச் ....... சிந்திட வந்துப் பிறந்தனையே! இத்தரை மக்களு மின்புற வேகவி ....... ஈன்று கொடுத்துச் சிறந்தனையே! உத்தம யோகியே ஊருக்குள் சாதியை ....... உற்ற நெருப்பில் எரித்தவனே! சித்தனே செந்தமிழ்ச் சீர்கவியே உனைச் ....... சிந்தனை தன்னில் நிறைத்தனமே! பெண்ணின் சுதந்திரம்…
1 2 3 9