ஹைக்கூ துளிகள்

ராஜகவி ராகில் – கவிதைகள்

பெண் விடுதலை பற்றி பேசியவன் பையில் வீட்டுச் சாவி ஓடையாக இருந்தாலும் உன்னை நதியாக்குகிறது நம்பிக்கை நம்பிக்கை உதிர்கின்ற போதுதான் நிகழ்கிறது முதல் மரணம் நிலம் உழுகின்ற உழவனைகிழித்து விடுகிறது சமூக ஏர் பூமிக்கு மேல் புதை குழி கட்டில் உழவனை நிமிர்ந்து பார்க்க மறுக்கிறது நெற்கதிர் கூட ஏழையைச் சாப்பிட்டு ஏப்பமிடுகிறது சோறு

கவிதை

மூச்சு

தமிழ் அமுதம் அளவுக்கு மீறி அருந்தினாலும் நீ உயிர்ப்பாய் இன்னும் இன்னும் தமிழ் மங்கைக்கு கவிதைச் சேலை கட்டுகிறேன் அவள் அழகு திருஷ்டி படாமலிருக்க தமிழ் பசு இலக்கியப் பால் கறக்கிறேன் கவிதைத் தயிர் சுவைக்க தமிழ் சாகரம் நான் செல்கிறேன் எழுதுகோல் தோணி செலுத்தி தமிழ் மான் அது துள்ளிவிளையடுகின்ற காடு நீயும் நானும் இறைவா வேண்டும் தமிழ்க் கடலில் நான் ஒரு மீனாகும் வரம் அன்னை மொழி Read more…

கவிதை

என் மூக்குத்தி தேவதைக்கு …

தன்னை ஒரு வானமாகத் திறந்து எண்ணங்களை நட்சத்திரங்களாக விதைத்து அந்த நிலாவைக் குடியேற்றும் அன்பு நடவடிக்கைதான் அவனின் கடிதம் '' என் மூக்குத்தி தேவதைக்கு ...