மின்னிதழ்

தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 03-2020


இங்கே க்ளிக் செய்தால் தமிழ்நெஞ்சம் மார்ச் – 2020 இதழ் தரவிறக்கமாகும்.

வா வா கண்ணா…

வான்முகில் நிறத்தோய்; கேட்க
வரம்பல ஈவோய்; தொங்குந்
தார்குழல் காற்ற சைக்கத்
தாவணி இழுப்போய் ஊதுஞ்
சீர்குழல் ஓசை தன்னில்
சிந்தையில் கலப்போய் ராதை
கூர்விழி சிக்கும் நேரம்
குறும்புகள் செய்வோய் வாவா

நஞ்சினால் மாறும் வண்ணம்
நால்திசை ஆழி யாகிக்
கஞ்சமுங் காத லிக்கும்
கனிவுடை எழிலோ சுற்றி
கொஞ்சிடுங் கோபி யர்கள்
கோர்த்துனை ஓடி ஆடித்
துஞ்சிடும் வியப்பைத் தாருந்
தூயதோர் அருளோ சொல்லாய்

எண்ணமே உன்னை எண்ணி
இவனுமோர் ராதை ஆனேன்
கன்னமே கிள்ளிப் பார்க்கக்
கனிவுடன் வாவா கண்ணா
கண்துளை மூங்கில் ஆகிக்
காதலே உன்மேல் கொண்டேன்
என்துயர் தீர்க்கும் வண்ணம்
இதயமும் தாங்க வாவா

பெண்துகில் உரிந்த நேரம்
பேதமை பாரா தங்கே
முன்னருள் செய்தே காத்த
மூச்செனும் பார்த்தா உன்னை
என்துகில் கொண்டே நாளும்
இறக்கமே வாழ்வென் றானேன்
கண்துயில் போதும் என்னை
காத்திட வாவா கண்ணா

மண்ணுள வாயில் இந்த
மாபெரும் அண்டங் கொண்டும்
என்னுளம் அதற்குள் உண்டு
இதையுமே கொஞ்சம் பாராய்
உன்னுளம் இனிக்கும் வண்ணம்
ஓதுவேன் பாடல் நூறு
பொன்னுளத் தானே வாவா
பொழுதெலாம் காத்தேன் வாவா

ஏடி வரதராசன்

பிப்வரி 2020 தமிழ்நெஞ்சம் முகப்புப் படத்தை க்ளிக் செய்து இதழை தரவிறக்கம் (download) செய்துப் படிக்கலாம்!

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 03-2020  »

By Admin, ago
மின்னிதழ்

தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 01-2020


இங்கே க்ளிக் செய்தால் தமிழ்நெஞ்சம் ஜனவரி – 2020 இதழ் தரவிறக்கமாகும்.

முகநூல்குழும்மொன்றில் பெரும் பணியாற்றி வருகிறீகள். அதைப்பற்றி கொஞ்சம்…

தற்போது கவியுலகப்பூஞ்சோலை முகநூல் குழுமத்தில் செயலாளராக மூன்றாண்டுகளுக்கு மேலாகச் செயல்பட்டு வருகிறேன்.

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 01-2020  »

By Admin, ago
மின்னிதழ்

தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 12-2019


இங்கே க்ளிக் செய்தால் தமிழ்நெஞ்சம் டிசம்பர் இதழ் தரவிறக்கமாகும்.

fazilaa
உங்களுக்கு கதை எழுத பிடிக்குமா? உங்கள் பதில் இல்லை என்பதாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பிறவிக் கதாசிரியர் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?! 

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 12-2019  »

By Admin, ago
குட்டிக் கதை

நகரத்து காக்காவும் கிராமத்துக் காக்காவும்

நகரத்து காக்கா ஒன்று கிராமத்து காக்காவை பார்க்க வந்தது.

”எங்க பட்டணத்துல எல்லாம் பெரிய பெரிய கட்டடமா இருக்கும். இங்கே என்னன்னா ஒரே குடிசையா இருக்கே. அங்கே காரு, பஸ்ஸூனு ஏகப்பட்ட வண்டிக ஓடுது.

 » Read more about: நகரத்து காக்காவும் கிராமத்துக் காக்காவும்  »

By Admin, ago
மின்னிதழ்

தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 11-2019

மறக்க முடியாத சம்பவங்கள்?

பணி ரீதியாக மறக்கமுடியாத சம்பவம் என்று சொன்னால், ஆப்பிரிக்காவில் ஒருசமயம் குழந்தை தொழிலாளர்கள் மற்றும் கடத்தப்படும் குழந்தைகளின் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு போன்ற பணிகளை உள்ளடக்கிய நிறுவனத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தேன்.

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 11-2019  »

By Admin, ago
மின்னிதழ்

தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 10-2019

ஒழுக்கம்

இயந்திர மாய்மாறி விட்ட உலகினில்
     இன்றைய குமுகாய மிழந்த தெத்தனை
இயற்கையின் வளங்களையும் ஒழுக்க மென்றிடு(ம்)
      இன்னுயிர் வரத்தினையும் நேர்மைத் திறனையும்!
உயரிய குமுகாய வளர்ச்சி யென்பது
     உன்னத ஒழுக்கம்தா னென்று ணர்த்துவோம்!

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 10-2019  »

By Admin, ago
மின்னிதழ்

தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 09-2019

பிறமொழி வார்த்தையை கலக்காமல்
தூயத்தமிழில் மட்டும் பாடல் எழுதும் கொள்கையை வைத்துள்ளீர்களா?

உலக மொழிகளின் ‘ஏவாள்’ தமிழ்தான்.நாம் பேசும் தமிழில் பன்னாட்டு மொழிகள் கலந்து இருக்கின்றன. அதுபோல் நம் மொழியும் பல மொழிகளில் மலர்ந்து மணக் கிறது.

 » Read more about: தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழ் 09-2019  »

By Admin, ago